Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

mfringee

May 30 2018

mfringee
Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

May 06 2018

mfringee
7244 23a3 500

March 30 2018

mfringee

"Odnajdziemy się w pościeli, ale w życiu niekoniecznie."

Reposted fromLuna- Luna- viakrainakredek krainakredek
mfringee
8606 af95 500
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek
mfringee
1028 e491
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakrainakredek krainakredek
mfringee
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci

March 28 2018

mfringee
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viaiammistake iammistake

March 20 2018

mfringee
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawszystkodupa wszystkodupa

March 18 2018

mfringee
2918 3a8d 500
Są sprawy ważne i ważniejsze. Ja zgadzam się z Agnieszką. Wykleiłam, bo to nadzwyczajne słowa 
IG: milafringee_art
mfringee
2883 abc9 500
Jak to jest z tą miłością?
IG: milafringee_art
mfringee
2875 4143 500
Królowa Elżbieta namawia, nalega, nakładania. Dajcie się uwieść!
IG: milafringee_art

March 17 2018

mfringee
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 11 2018

mfringee
1246 e311 500
Reposted fromPoranny Poranny vianaturalginger naturalginger
mfringee
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
mfringee
6385 f97b
Reposted fromsidestory sidestory
mfringee
2983 201d 500
A wczoraj był tak zwany dzień mężczyzny. Miejcie zawsze dobry gust, panowie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa

February 26 2018

mfringee
5047 05dd
Reposted fromomphh omphh viaiammistake iammistake

February 11 2018

mfringee
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
mfringee
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik
Reposted frompasazerka pasazerka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl