Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

mfringee
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
mfringee
mfringee
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapodprzykrywka podprzykrywka
mfringee
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viahappyorsad happyorsad
mfringee
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viahappyorsad happyorsad
mfringee
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viahappyorsad happyorsad
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viahappyorsad happyorsad

November 29 2017

mfringee
Ludzie się zmieniają. Są różne stacje i różne perony. Każdy ma swój pociąg. Wie, w którym momencie skręcić, w którym się zatrzymać i kiedy jechać dalej. Tak, każdy ma swój pociąg. Troszczy się o jego ładunek. Emocjonalny. Przytula wagony albo odpina na kolejnej stacji. Wybiera inne. Drugie, trzecie, piąte.
Ja już się tego nauczyłam, że nic nie jest na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe
mfringee
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viadoubleespresso doubleespresso
mfringee
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz, Popiół i kurz. Opowieść ze świata Pomiędzy
Reposted fromjethra jethra viaolalaa olalaa

November 14 2017

mfringee

November 13 2017

mfringee
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

November 09 2017

mfringee
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viawstydem wstydem
mfringee
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
mfringee
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaajri ajri
mfringee
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaajri ajri
mfringee
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll viahidingtonight hidingtonight
mfringee

November 05 2017

mfringee
3255 4c6a
Reposted fromzenibyja zenibyja
mfringee
1780 b355 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl